kk_meraadet

Menighedsrådet – din stemme i menigheden?

Menighedsrådet består af 7 medlemmer, heraf 6 valgt i menigheden og sognepræsten.

Menighedsrådet vælges for en 4-årig periode ad gangen og varetager kirkens daglige interesser.

Det siddende menighedsråd er valgt og indtrådt den 18. marts 2018.

Flemming
Flemming Tang Jespersen

Kasserer / Revisor

Flemming fungerer som menighedsrådets "revisor" og overser at kirkens bogholderi er retvisende og disponeres korrekt og forsigtigt, under hensyntagen til dagligdagens udfordringer.

mette
Mette Lock Kaadtmann

Medlem

Repræsentant for Sankt Bendts Kapel, Rudkøbing.

grete
Grethe Thygesen Rasmussen

Formand

Grethe er som menighedsrådsformand kirkens officielle repræsentant sammen med sognepræsten.

I det daglige har Grethe det overordnede ansvar for kirkens drift og økonomi samt udvikling.

mary
Mary

1. Suppleanter til menighedsråd

Duc
Duc Do Hoang

Sekretær, Kasserer DUK Svendborg

Do er sekretær i menighedsrådet og har været en del af menighedsrådet igennem de foregående 28 år.

I det daglige har Do ansvaret for DUK Svendborgs økonomi og sikrer at der skrives referater og indkaldelser til menighedsrådsmøderne.

huy
Minh Huy Hoang

Medlem

Huy har det daglige ansvar for kirkens IT og teknologiske udvikling.

jette
Jette Soergel

Medlem

Jette repræsenterer bl.a. børne og ungdomsarbejdet (kateketer og DUK) i menighedsrådet.